Zdalne nauczanie!

Szanowni rodzice i uczniowie,

 w związku z zapisami

  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)  z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz  „§ 3a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od 25 marca mamy obowiązek nauczania zdalnego, a co za tym idzie, „zdalnego uczenia się!”

Po dzisiejszych przemyśleniach, po rozmowach online, face to face i telefonicznych stwierdzam, że najlepiej będzie wrócić do zwykłego planu lekcji i rozpocząć wpisywanie tematów w dzienniku.

Wszystkie ważne cele i zadania dla uczniów wpisane zostaną w zadaniach domowych.

Materiał dodatkowy lub indywidualne zadania pojawią się w wiadomościach wysłanych uczniowi lub rodzicowi.

Niektóre lekcje będą prowadzone online poprzez Classroom – informacja o takiej lekcji pojawi się w temacie i zadaniu domowym. Lekcje będzie też można zrobić w dowolnym czasie, gdyż będą zapisane na dysku.

Będą też zadania dla chętnych publikowane na naszych stronach internetowych oraz propozycje filmów i programów edukacyjnych.

Podczas całego dnia, zgodnie ze swoim planem zajęć, nauczyciele będą dostępni dla uczniów i rodziców, by odpowiedzieć na e-mail, sms lub poprzez dostępne komunikatory .

Jeśli chodzi o wychowawców, to będą rozpocząć dzień z lekcjami od krótkiego dyżuru wideo lub czatu i tak samo go kończyć, by zebrać od uczniów i rodziców informacje zwrotne.

Dyżury wychowawców, nauczycieli i specjalistów będą opublikowane. Takie informacje otrzymacie od wychowawców.

Specjaliści również opublikują plan swojej pracy i dostępności dla dzieciaków i rodziców.

Możemy to również wysłać wiadomością do rodzica przez dziennik.

Przygotowując lekcje nauczyciele postarają się, by zakres zadań był wykonalny, by skrócić treści do najważniejszych, do tych wymuszonych podstawą.  Jeżeli coś więcej, to dla chętnych.

Nauczyciele znają doskonale swoich uczniów i ich możliwości i najlepiej wiedzą co jest teraz ważne, a że są odpowiedzialni za dobór treści nauczania, ich przekaz, monitoring i ocenę, najlepiej wiedzą co trzeba przerobić, co utrwalić. 

Zatem to im powierzam zadanie i pozostawiam całkowitą swobodę co do planowania i rozkładania tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach oraz na innych zajęciach.
Nauczyciele ustalą sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji ich wiedzy i umiejętności i będą o tym informować uczniów i rodziców.  

Dostaniecie też informacje zwrotne na temat postępów w nauce, a także uzyskanych ocenach.

Obecnie ocenianie będzie mieć bardziej charakter informacji zwrotnej o procesie uczenia się, czyli  formę oceniania kształtującego.

W czasie zajęć świetlicowych nauczyciele będą Was wspierać, pomagać w odrabianiu zadań domowych, rozmawiać na interesujące Was tematy.

Dostaniecie również ofertę zabaw i gier rozwijających kreatywność, relaksacyjnych i edukacyjnych.

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie i wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.

Dziękuję Wszystkim za dotychczasowe wysiłki oraz proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.

Kolejne instrukcje jutro.

Lilla Błaszczyk

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pukininie

Opublikowano: 24 marca 2020 20:19

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 38

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pukininie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!! Tutaj możesz zajrzeć do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Pukininie Zapraszamy! --------------->
  • |
  • Dziennik elektroniczny
Zaszyfrowany adres tej strony