• awatar - Lilla Błaszczyk
  Funkcje:Dyrekcja, Nauczyciel
  dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego i sztuki, bibliotekarz
 • Funkcje:Nauczyciel, Wychowawca
  nauczyciel, wychowawca grupy przedszkolnej 3-4 latki, kodowanie i programowanie w przedszkolu, zajęcia stymulujące rozwój poznawczy
 • Funkcje:Wychowawca, Nauczyciel
  wychowawca grupy przedszkolnej 3-4 latki, zajęcia stymulujące rozwój poznawczy
 • Funkcje:Nauczyciel, Wychowawca
  wychowawca grupy przedszkolnej 5 latki, kodowanie i programowanie w przedszkolu, zajęcia stymulujące rozwój poznawczy
 • awatar - Paulina Białek
  Funkcje:Nauczyciel, Wychowawca
  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel muzyki
 • awatar - Małgorzata Stępniak
  Funkcje:Wychowawca, Nauczyciel
  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, zajęcia stymulujące rozwój poznawczy, matematyka-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • awatar - Halina Mazurek
  Funkcje:Nauczyciel, Wychowawca
  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • awatar - Dorota Ewa Supeł
  Funkcje:Wychowawca, Nauczyciel
  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Funkcje:Nauczyciel, Wychowawca
  nauczyciel matematyki
 • awatar - Agnieszka Włostowska
  Funkcje:Wychowawca, Nauczyciel
  nauczyciel języka angielskiego, rosyjskiego, trener i sędzia szachowy
 • Funkcje:Wychowawca, Nauczyciel
  język polski, biblioteka, informatyka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne
 • Funkcje:Wychowawca, Nauczyciel
  plastyka, technika, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający w oddziale przedszkolnym 6-latki
 • Funkcje:Nauczyciel, Wychowawca
  nauczyciel języka polskiego, historii
 • awatar - Ewa Gabryszewska-Nogaj
  Funkcje:Nauczyciel
  nauczyciel religii, wychowania do życia w rodzinie, szachy w grupach przedszkolnych
 • Funkcje:Nauczyciel
  wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, piłka nożna, gimnastyka korekcyjna, szachy
 • Funkcje:Nauczyciel
  język polski, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, świetlica
 • Funkcje:Nauczyciel
  język angielski, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, świetlica
 • Funkcje:Nauczyciel
  wychowanie fizyczne,edukacja wczesnoszkolna-wychowanie fizyczne, zajęcia taneczne,mały mistrz, świetlica
 • Funkcje:Nauczyciel
  geografia, przyroda, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Funkcje:Nauczyciel
  fizyka, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Funkcje:Nauczyciel
  chemia, biologia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Funkcje:Nauczyciel
  wiedza o społeczeństwie
 • Funkcje:Nauczyciel, Pedagog
  Nauczyciel - pedagog szkolny, doradca zawodowy
 • Funkcje:Nauczyciel, Psycholog
  nauczyciel- psycholog
 • Funkcje:Nauczyciel, Logopeda
  Nauczyciel logopeda, terapia logopedyczna, zajęcia rewalidacyjne
 • Funkcje:Logopeda, Nauczyciel
  Nauczyciel - logopeda
 • Funkcje:Nauczyciel
 • Funkcje:Administracja
  sekretarz szkoły
 • Funkcje:Pracownik obsługi
  pomoc nauczyciela
 • Funkcje:Pracownik obsługi
  pomoc nauczyciela
 • Funkcje:Pracownik obsługi
  Pracownik obsługi - woźna
 • Funkcje:Pracownik obsługi
  Pracownik obsługi- woźna
 • Funkcje:Pracownik obsługi
  woźna
 • Funkcje:Pracownik obsługi
  robotnik gospodarczy
 • Funkcje:Nauczyciel
  nauczyciel muzyki

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pukininie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!! Tutaj możesz zajrzeć do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Pukininie Zapraszamy! --------------->
 • |
 • Dziennik elektroniczny
Zaszyfrowany adres tej strony