W roku szkolnym 2017/2018 realizowane są dwie innowacje:

 

1. "Programat" - programowanie na lekcjach matematyki.

2. "Edukacja przez szachy".

 

Ad.1

"Programat"

Innowacją są objęci uczniowie klasy VI i V. Programowanie odbywa się na jednej godzinie w tygodniu matematyki. Tajniki programowania uczniowie klasy V poznają dzięki programowi Scratch, którego cechuje przyjazność, prostota obsługi
i bezpłatność. Pozwala on na łatwe tworzenie interaktywnych animacji, historyjek, gier i muzyki. Programowanie odbywa się
w przystępny, wizualny sposób – układamy elementy, które mają kształt puzzli. W ten sposób określonemu obiektowi, który może reagować na zdarzenia zewnętrzne, nadajemy cechy (tworzy się kod). Dzięki temu uczniowie uczą się myślenia algorytmicznego. Klasa VI doskonalić swoje umiejętności, osiągnięte w klasie V, z wykorzystaniem najnowszej wersji Scratch 3.0.

Ponadto w klasie VII i VIII wykorzystuje się darmowe oprogramowanie do wspomagania nauki matematyki - GeoGebra. Łączy ono w sobie szereg narzędzi pomocnych w opanowaniu takich zagadnień jak geometria czy algebra. Aplikacja prezentuje matematykę jako przedmiot interaktywny, atrakcyjny wizualnie i dynamiczny.


Ad.2

           Szachy to narzędzie do wszechstronnego kształtowania młodego człowieka, są harmonijnym połączeniem sportu, nauki i sztuki. Szachy pozwalają przełamywać obawy, bierność, a nawet niechęć uczniów do zajęć szkolnych; są bodźcem do budowania edukacji kreatywnej i innowacyjnej.

            Podstawowym celem wprowadzenia innowacji jest rozwijanie zdolności matematycznych, logicznego myślenia, kształtowanie cech umysłu i charakteru. Popularyzacja gry w szachy będzie sprzyjała kształtowaniu odpowiednich postaw, udoskonali wykonywane przez uczniów operacje intelektualne poprzez rozwijanie ich spostrzegawczości, wyobraźni i koncentracji uwagi.

            W roku szkolnym 2016/2017 w szkole była prowadzona innowacja pedagogiczna „Szachy w szkole” w grupie 13 uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Pukininie. Edukacja szachowa dzieci była realizowana we współpracy z Łódzkim i Polskim Związkiem Szachowym.

            Od 4 września 2017 roku w szkole jest realizowana kolejna innowacja pedagogiczna „Edukacja przez szachy”, tym razem obejmująca całą szkołę.

    W oddziałach przedszkolnych wprowadzanie elementów gry w szachy rozpoczęło się w wymiarze godziny tygodniowo (2x0,5). W edukacji wczesnoszkolnej w klasach I, II i III jest to godzina lekcyjna, podobnie w klasie IV – 1 godzina lekcyjna i w klasie VII - 1 godzina lekcyjna. Godziny przeznaczone na realizację innowacji są dodatkowo finansowane przez organ prowadzący szkołę.

            Młodsze dzieci poznają grę w szachy poprzez zabawę: stosowanie określonych gier i zabaw, kolorowanek, rysunków, opowiadań, programów komputerowych, oglądanie filmów edukacyjnych, rozgrywek między uczniami, przy zastosowaniu szachowych środków dydaktycznych.

            Zajęcia szachowe prowadzone w klasie IV są kontynuacją działań zainicjowanych w tej klasie wcześniej. Wszystkie dzieci z klasy IV zaczęły swoją przygodę z szachami w klasie II, w ramach Ogólnopolskiego projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez szachy w szkole”. Każde dziecko zostało wyposażone w wiedzę umożliwiającą rozgrywanie partii szachowych. Dzieci poznają tajniki gry poprzez rozwiązywanie zadań i quizów szachowych, udział w grach i zabawach, wykorzystywanie dostępnych pomocy dydaktycznych (bierki, szachownice, plansza demonstracyjna, szachy plenerowe, tablica multimedialna, szachowe programy komputerowe), rozgrywki szachowe.

            Klasa VII jest zróżnicowana pod względem zaawansowania szachowego. Jest tam grupa dzieci, która nie miała wcześniej do czynienia z szachami, druga grupa zaś aktywnie uczestniczyła w zajęciach koła szachowego prowadzonego w szkole. Praca w tej klasie jest prowadzona na dwóch poziomach zaawansowania: podstawowym i ponadpodstawowym. Celem grupy rozpoczynającej przygodę z szachami jest przyswojenie podstawowych zasad, pojęć umożliwiających poprawne rozgrywanie partii szachowych. Grupa bardziej zaawansowana  doskonaląc swoją grę przygotowuje się do zdobycia kategorii szachowych odpowiednich dla jej poziomu.

            Ponad to dla wszystkich chętnych uczniów w szkole prowadzone jest koło szachowe na zajęciach którego doskonalona jest technika gry w szachy. Uczniowie rozgrywają partie szachowe w trakcie zajęć świetlicowych, na zajęciach sks-u, czy wychowania fizycznego.

           We wdrażanie innowacji zaangażowani są nauczyciele, którzy zostali skierowani na szkolenie szachowo-metodyczne i uzyskali certyfikat PZSzach, umożliwiający prowadzenie tego przedmiotu.

            Szkoła jest zaopatrzona w literaturę o tematyce szachowej. Dzieci mają możliwość samodzielnego znajdowania wiedzy dzięki czasopismom, książkom, podręcznikom, multimediom
o tematyce szachowej. Szkoła przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym tak więc uczniowie mają stworzone warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł z zastosowaniem TIK.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pukininie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!! Tutaj możesz zajrzeć do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Pukininie Zapraszamy! --------------->
  • |
  • Dziennik elektroniczny
Zaszyfrowany adres tej strony