W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Pukininie przystąpiła do rządowego programu "Aktywna tablica", mającego na celu rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.


Dzięki temu szkoła została wyposażona w tablice interaktywne i wizualizery.

Nasze działania można zobaczyć na stronie szkoły na Facebooku oraz https://www.facebook.com/Aktywnie.przy.tablicy/

 

Harmonogram realizacji programu

„Aktywna tablica”

Lp.

Zadanie

Odpowiedzialni

Termin

1.

Szkolenie poświęcone możliwościom projektorów interaktywnych  i sposobom wykorzystania tej pomocy
w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

 

dyrektor

listopad 2017

2.

Utworzenie zespołu samokształceniowego.

W skład zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele.

dyrektor

listopad 2017

3.

Wybór e-koordynatora  (lidera zespołu samokształceniowego)

dyrektor i wszyscy nauczyciele

listopad 2017

4.

Przygotowanie scenariuszy zajęć zawierających możliwości wykorzystania TIK.

 

 

Wszyscy nauczyciele

przynajmniej

1 raz
w miesiącu

5.

Przygotowanie zadań, ćwiczeń interaktywnych, których wykonania wymaga sprzęt interaktywny.

 

wszyscy nauczyciele

w ciągu roku szkolnego przynajmniej 5

6.

Wykorzystanie narzędzi TIK na co najmniej 5 zajęciach w tygodniu w każdym oddziale objętym programem.

wszyscy nauczyciele

listopad 2017

-czerwiec 2018

7.

Realizacja innowacji „Edukacja przez szachy”.

 

A. Włostowska

listopad 2017

-czerwiec 2018

8.

Realizacja innowacji „Programat”.

A.Tylak

listopad 2017

-czerwiec 2018

9.

Realizacja programu „Mistrzowie kodowania”.

P.Białek, A.Tylak

listopad 2017

-czerwiec 2018

10.

Realizacja programu „MegaMisja”.

E.Gabryszewska

-Nogaj, P.Białek

listopad  2017

-czerwiec 2018

11.

Prezentacja  efektów  samodzielnej pracy uczniów
z wykorzystaniem TIK na szkolnych stronach.

wszyscy nauczyciele

listopad 2017

-czerwiec 2018

12.

Prezentacja scenariuszy zajęć w ramach sieci współpracy.

wszyscy nauczyciele

listopad 2017

-czerwiec 2018

13.

Przeprowadzenie co najmniej 2 lekcji otwartych  w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

chętni nauczyciele

listopad 2017

-czerwiec 2018

14.

Udział w co najmniej 3 spotkaniach w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

chętni nauczyciele

listopad 2017

-czerwiec 2018

14.

Wymiana scenariuszy, ćwiczeń w zespole samokształceniowym.

wszyscy nauczyciele

listopad 2017

-czerwiec 2018

15.

Uczestnictwo w szkoleniach lub konferencjach w zakresie TIK.

wszyscy nauczyciele

listopad 2017

-czerwiec 2018

15.

Podsumowanie programu. Sprawozdanie dla organu prowadzącego.

A.Tylak

 do 15 czerwca 2018

16.

Wypełnienie elektronicznych ankiet dotyczących realizacji programu

wszyscy nauczyciele

w wyznaczonym terminie

17. 

Udział w badaniach na potrzeby realizacji ewaluacji programu.

wszyscy nauczyciele

w wyznaczonym terminie

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pukininie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!! Tutaj możesz zajrzeć do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Pukininie Zapraszamy! --------------->
  • |
  • Dziennik elektroniczny
Zaszyfrowany adres tej strony