lopjpg [154x128] 

    „Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od                                                                                      każdego z nas"

                                                                                                                                                                               Florian Plit

Opiekunen koła jest Irena Matuszyk
Cele naszego programu SK LOP:

Cele ogólne

• Zdobycie określonej wiedzy o ochronie środowiska przyrodniczego.
• Kształtowanie właściwego stosunku człowieka do środowiska przyrodniczego.
• Kształtowanie charakteru i postawy wobec otaczającej przyrody.
• Budzenie umiłowania przyrody oraz szerzenie w społeczeństwie pełnego zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony środowiska.
• Poznanie podstawowych zasad i sposobów w zakresie ochrony środowiska.
• Wykorzystanie wiedzy o ochronie przyrody w codziennej praktyce.

Cele integracyjne

Uczeń powinien wynieść ze szkoły przekonania że:
• Ochrona środowiska jest moralnym, społecznym i prawnym obowiązkiem.
• Powinien podejmować działania zmierzające do zahamowania degradacji środowiska przyrodniczego, zabiegać o ochronę jej składników oraz inicjować prace zmierzające do prawidłowego jego kształtowania.

Koło LOP liczy sobie 57 uczniów klas I - VII. Plan pracy obejmuje takie działania, jak:

- nabór nowych członków koła,

- organizacje akcji ekologicznych, np. "Sprzatanie świata", prządki wokół szkoły (Dzień Ziemi),

- dokarmianie zwierząt w okresie zimowym,

- udział konkursach i turniejach (konkurs plastyczny z kazji 90-lecia LOP, Turniej Wiedzy Ekologicznej Szkolnych Kół LOP),

- udział w Pieszym Rajdzie ścieżkami Puszczy Bolimowskiej,

- organizację Dnia Ziemi,

- udział w konkursach i akcjach realizowanych na bieżąco.

22 marca - etap szkolny XIV Turnieju Wiedzy Przyrodniczej szkolnych kół LOP   ZAPRASZAMY!

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pukininie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!! Tutaj możesz zajrzeć do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Pukininie Zapraszamy! --------------->
  • |
  • Dziennik elektroniczny
Zaszyfrowany adres tej strony