Regulamin

V Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych

„Żołnierze Niezłomni”

 

I.       CELE KONKURSU

1.      Popularyzacja wiedzy o historii Polski.

2.      Propagowanie prawdy historycznej o Żołnierzach Niezłomnych.

3.      Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.

4.      Przybliżenie znaczenia ofiary Żołnierzy Niezłomnych dla odzyskania niepodległości.

 

II.     TEMATYKA KONKURSU

Wiedza o historii i postaciach Żołnierzy Niezłomnych.

 

III.    ORGANIZACJA KONKURSU

1.      Konkurs pod patronatem parlamentarzystów i samorządowców ziemi rawskiej: posła RP Grzegorza Wojciechowskiego i senatora RP Rafała Ambrozika.

2.      Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych powiatu rawskiego.

3.      Organizator Konkursu:  Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Rada Miasta Rawa Mazowiecka, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Łodzi.

4.      Komisja konkursowa: przedstawiciel organizatora i nauczyciel powołany przez dyrektora szkoły.

5.      Rodzaj konkursu: dwuetapowy;

         a) Etap pierwszy – szkolny

         b) Etap drugi – powiatowy.

6.      Miejsce:

         a) Etap pierwszy – w szkołach podstawowych  powiatu rawskiego

         b) Etap drugi powiatowy – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej  ul. Kazimierza Wielkiego 28

 

7.   Forma konkursu.

         Uczestnicy zgromadzeni na jednej (kilku) sali(salach) pod opieką komisji konkursowej będą odpowiadać pisemnie, wypełniając arkusz pytań:

         a) Etap pierwszy: test 30 pytań jednokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 60 min.),

         b) Etap drugi: test 40 pytań jednokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 60 min.),

         c) Dogrywka w pierwszym i drugim etapie: test 10 pytań wielokrotnego wyboru.

8.    Sprawdzanie prac i wyniki:

  I etap: 14.02.2018 r. – Urząd Miasta Rawa Mazowiecka (sala konferencyjna) godz. 14.00. 

        II etap: 21.02.2018 r. Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawie Mazowieckiej (po ukończeniu testów).     

9.   Do finału wchodzą po trzy osoby z najlepszymi wynikami z każdej szkoły, przy czym minimalna      ilość punktów musi wynosić 60%.

10.   W pierwszym etapie, w przypadku uzyskania najlepszego wyniku przez więcej niż trzy osoby,   uzyskują one awans do finału.

11.   W finale, w przypadku uzyskania najlepszego wyniku przez co najmniej dwie osoby, przeprowadzana będzie wśród nich dogrywka o nagrodę główną.

12.   W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów w dogrywce, zwycięzcą  będzie osoba, która pierwsza oddała test.

 

IV.    NAGRODY

         I etap: nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla finalistów.

         II etap: nagroda główna – laptop, II i III miejsce nagroda – tablety

 

VI.    WRĘCZENIE NAGRÓD

 1. Finał: Uroczysta Gala w dniu 1 marca 2018 r. w Miejskim Domu Kultury, Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 6c, (godzina do ustalenia, podana zostanie w terminie późniejszym)

 

VII.  TERMINY

 1. Zgłoszenia do konkursu: przesyłają nauczyciele przygotowujący uczniów w terminie
  do 26.01.2018 r., pocztą elektroniczną na adres:  oswiata@rawamazowiecka.pl

         Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko uczestnika, nazwę i adres szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy oraz adres mailowy szkoły.

2.      Termin przeprowadzenia etapu szkolnego: 14.02.2018r., godz. 10.30.

3.      Termin etapu powiatowego: 21.02.2018r., godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej.

 

VIII. ZAKRES WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWYCH

1.      Informacje dotyczące Żołnierzy Niezłomnych i czasów w których żyli zawarte w podręcznikach szkolnych.

2.      Pozycje książkowe: „Żołnierze Wyklęci – niezłomni bohaterowie” Joanna Wieliczka-Szarkowa, Wydawnictwo AA s.c., Kraków 2013, ,,Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz” Adam Cyra, Wydawnictwo RM rok wydania 2014,” Wilczęta . Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”, Kajetan Rajski, Wydawnictwo: ProPartia 2014, lub inne pozycje o tej tematyce.

3.      Informacje na temat Żołnierzy Wyklętych ze stron: http://www.zolnierzewykleci.pl i www.wikipedia.pl.

 

IX.    UWAGI KOŃCOWE

1.      Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka,  telefon:  46 814 37 69,  oswiata@rawamazowiecka.pl

2.      Wszelkie spory i odwołania rozstrzygają organizatorzy.

 

Regulamin

V Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych

„Żołnierze Niezłomni”

 

I.       CELE KONKURSU

1.      Popularyzacja wiedzy o historii Polski.

2.      Propagowanie prawdy historycznej o Żołnierzach Niezłomnych.

3.      Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.

4.      Przybliżenie znaczenia ofiary Żołnierzy Niezłomnych dla odzyskania niepodległości.

 

II.     TEMATYKA KONKURSU

Wiedza o historii i postaciach Żołnierzy Niezłomnych.

 

III.    ORGANIZACJA KONKURSU

1.      Konkurs pod patronatem parlamentarzystów i samorządowców ziemi rawskiej: posła RP Grzegorza Wojciechowskiego i senatora RP Rafała Ambrozika.

2.      Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych powiatu rawskiego.

3.      Organizator Konkursu:  Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Rada Miasta Rawa Mazowiecka, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Łodzi.

4.      Komisja konkursowa: przedstawiciel organizatora i nauczyciel powołany przez dyrektora szkoły.

5.      Rodzaj konkursu: dwuetapowy;

         a) Etap pierwszy – szkolny

         b) Etap drugi – powiatowy.

6.      Miejsce:

         a) Etap pierwszy – w szkołach podstawowych  powiatu rawskiego

         b) Etap drugi powiatowy – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej  ul. Kazimierza Wielkiego 28

 

7.   Forma konkursu.

         Uczestnicy zgromadzeni na jednej (kilku) sali(salach) pod opieką komisji konkursowej będą odpowiadać pisemnie, wypełniając arkusz pytań:

         a) Etap pierwszy: test 30 pytań jednokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 60 min.),

         b) Etap drugi: test 40 pytań jednokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 60 min.),

         c) Dogrywka w pierwszym i drugim etapie: test 10 pytań wielokrotnego wyboru.

8.    Sprawdzanie prac i wyniki:

  I etap: 14.02.2018 r. – Urząd Miasta Rawa Mazowiecka (sala konferencyjna) godz. 14.00. 

        II etap: 21.02.2018 r. Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawie Mazowieckiej (po ukończeniu testów).     

9.   Do finału wchodzą po trzy osoby z najlepszymi wynikami z każdej szkoły, przy czym minimalna      ilość punktów musi wynosić 60%.

10.   W pierwszym etapie, w przypadku uzyskania najlepszego wyniku przez więcej niż trzy osoby,   uzyskują one awans do finału.

11.   W finale, w przypadku uzyskania najlepszego wyniku przez co najmniej dwie osoby, przeprowadzana będzie wśród nich dogrywka o nagrodę główną.

12.   W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów w dogrywce, zwycięzcą  będzie osoba, która pierwsza oddała test.

 

IV.    NAGRODY

         I etap: nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla finalistów.

         II etap: nagroda główna – laptop, II i III miejsce nagroda – tablety

 

VI.    WRĘCZENIE NAGRÓD

 1. Finał: Uroczysta Gala w dniu 1 marca 2018 r. w Miejskim Domu Kultury, Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 6c, (godzina do ustalenia, podana zostanie w terminie późniejszym)

 

VII.  TERMINY

 1. Zgłoszenia do konkursu: przesyłają nauczyciele przygotowujący uczniów w terminie
  do 26.01.2018 r., pocztą elektroniczną na adres:  oswiata@rawamazowiecka.pl

         Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko uczestnika, nazwę i adres szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy oraz adres mailowy szkoły.

2.      Termin przeprowadzenia etapu szkolnego: 14.02.2018r., godz. 10.30.

3.      Termin etapu powiatowego: 21.02.2018r., godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej.

 

VIII. ZAKRES WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWYCH

1.      Informacje dotyczące Żołnierzy Niezłomnych i czasów w których żyli zawarte w podręcznikach szkolnych.

2.      Pozycje książkowe: „Żołnierze Wyklęci – niezłomni bohaterowie” Joanna Wieliczka-Szarkowa, Wydawnictwo AA s.c., Kraków 2013, ,,Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz” Adam Cyra, Wydawnictwo RM rok wydania 2014,” Wilczęta . Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”, Kajetan Rajski, Wydawnictwo: ProPartia 2014, lub inne pozycje o tej tematyce.

3.      Informacje na temat Żołnierzy Wyklętych ze stron: http://www.zolnierzewykleci.pl i www.wikipedia.pl.

 

IX.    UWAGI KOŃCOWE

1.      Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka,  telefon:  46 814 37 69,  oswiata@rawamazowiecka.pl

2.      Wszelkie spory i odwołania rozstrzygają organizatorzy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pukininie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!!
Zaszyfrowany adres tej strony