logo_funduszpng [300x117]                                                     maly_herb_gminy_rawa_mazowiecka_male_logojpg [174x191]

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pukininie została tegorocznym  laureatem konkursu „Moja wymarzona Eko - pracownia”, który pozwolił na realizację marzeń o utworzeniu pracowni do nauk przyrodniczo-matematycznych.

Ekopracownia   powstała  dzięki   dotacji z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielonej na zadanie pn. „Rezerwat EKO Wiedzy” – utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Pukininie realizowane  w    ramach   konkursu  pn. „Nasza Eko-pracownia”. Projekt swoim zakresem obejmował utworzenie eko-pracowni poprzez zakup:


- pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną,
- sprzętu audio video, komputerowego, fotograficznego,
- wyposażenia pracowni (ławki, krzesła, szafki, fototapeta),

- roślin doniczkowych.

Ogólny koszt utworzenia eko-pracowni wyniósł  42.820,00 zł, z czego 33.606,00 zł  stanowiło dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi, zaś pozostała kwota to wsparcie Gminy Rawa Mazowiecka.

Z wkładu własnego w okresie wakacyjnym został wykonany remont pomieszczenia przeznaczonego na pracownię Naszym marzeniem było stworzyć pracownię na miarę XXI wieku, wyposażoną w nowoczesny sprzęt i różnorodne środki dydaktyczne, aby proces lekcyjny był ciekawszy i zwiększyła się aktywność uczniów stanowiąca niezbędny warunek gwarantujący pełne poznanie wiedzy, zrozumienie i przyswojenie jej oraz umiejętne wykorzystanie w życiu codziennym.

      Nowoczesna ekopracownia wyposażona w nowe meble, sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny oraz w różnorodne pomoce dydaktyczne umożliwi uczniom w małej wiejskiej szkole lepsze zrozumienie świata przyrody, a także pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych. Przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne i uaktywni młodzież do podejmowania działań proekologicznych oraz pozwoli na organizację ciekawych zajęć w grupach. Rozmieszczenie, wysokość i zróżnicowanie wielkości stolików daje możliwość różnorodnych kombinacji zespołowej pracy uczniów. Dostępność otwartego laboratorium na blacie z dziesięcioma stale przygotowanymi do pracy mikroskopami pozwoli na zaoszczędzenie czasu przeznaczonego na przygotowywanie stanowisk obserwacyjnych.

Pracownia ma charakter laboratoryjno-ekologiczny. Uczniowie pracować w niej będą metodą projektów, badań i doświadczeń. Została wyposażona w 2  ławki trzyosobowe, 4 dwuosobowe i 2 jednoosobowe a do nich 16 krzeseł uczniowskich o różnych wysokościach, by docelowo  łączyć  je w wygodne grupy blatów roboczych. W sali zostało również zamontowane nowe biurko mieszczące sprzęt audio video i komputer połączony z projektorem interaktywnym i wizualizerem. Nad blatem laboratorium zawieszono zestaw szafek i półek, które posłużą do prezentacji i przechowywania pomocy dydaktycznych, książek i atlasów. Pod szafkami, bezpośrednio nad blatem laboratorium zamontowano dodatkowe oświetlenie.

Na tylnej ścianie klasy, jako element dydaktyczny, umożliwiający podkreślanie różnorodności biologicznej i atrakcyjności lokalnego środowiska, umieszczono fototapetę  przedstawiającą naszą perłę krajobrazową – rzekę Rawkę. W klasie znalazły się też zdjęcia wyłonione w ramach konkursu fotograficzno-plastycznego, do którego zaprosiliśmy uczniów i mieszkańców obwodu szkolnego.

W rogu pracowni, na tle fototapety, przy oknie, wygospodarowano miejsce na urządzenie dydaktycznego żywego ogródka, w którym zgromadzono próbki gleby, żwiru, kory i założono ziołownik. Ogródek i nowe kwiaty doniczkowe podniosły walory estetyczne samej pracowni, jak i pozwoliły uczniom na poznanie i obserwację rozwoju roślin oraz gleby przez cały rok.

W pracowni pojawił się mobilny stół demonstracyjny. Rozwiązanie takie urozmaici prowadzone zajęcia. Nauczyciel z każdego miejsca w klasie będzie mógł przeprowadzać doświadczenia i prezentować je uczniom. Dopełnieniem tego rozwiązania jest projektor interaktywny i wizualizer, które pozwalają uczestnikom zajęć na prezentowanie swoich pomysłów i dokonań całej klasie, co rozwija cenne umiejętności i znacznie zwiększa atrakcyjność prezentacji. Wizualizer nagrywa obraz na żywo, dzięki czemu pokazać można żywe stworzenia w ruchu, zademonstrować jakąś czynność. Całości dopełniają nowoczesne mikroskopy wyposażone w kamery, z których obraz można wyświetlać na tablicy.

Tworząc listę i kosztorys planowanych pomocy dydaktycznych, nauczyciele stworzyli ramowy plan działań i zajęć, które będą odbywać się w naszej pracowni laboratoryjno-ekologicznej.  Zakupiony dzięki wsparciu WFOŚiGW w Łodzi sprzęt i pomoce dydaktyczne znacząco wzbogaciły szkolne zasoby edukacyjne. Pojawiły się zestawy narzędzi preparacyjnych, szkiełek podstawowych i nakrywkowych oraz gotowe zestawy preparatów, szkielet człowieka naturalnej wielkości, tors z głową naturalnej wielkości z 24 ruchomymi częściami oraz modele poszczególnych fragmentów ciała ludzkiego w powiększeniu takie jak: nerka, kręgosłup, serce.

Nie zabrakło również pomocy dydaktycznych służących obserwacji i związanych z nauką geografii: model ruchu obiegowego Ziemi, wulkanu czy skał, podręcznych zestawów do badania wody, gleby i powietrza, a także przenośna stacja pogody.  Uzupełnieniem zakupów związanych z pomocami dydaktycznymi są modele i okazy w pleksi oraz atlasy przyrodnicze.

Na liście  zakupów znalazły się również pomoce do nauczania takich przedmiotów jak chemia i fizyka: modele ropy i jej pochodnych, metalu i jego stopów, plastiku oraz zestaw do budowy modeli cząstek chemicznych, magnesy, dynamometry, pałeczki elektrostatyczne oraz zestaw do prezentacji pola magnetycznego.

Utworzenie nowoczesnej Eko - pracowni pozwoli naszym uczniom na głębsze i pełniejsze poznawanie tajemnic przyrody i otaczającego nas świata. Zakupiony sprzęt multimedialny pozwala na prowadzenie zajęć w dynamicznym tempie, poszerza horyzonty poznawcze uczniów, uczy właściwego i selektywnego  wykorzystania internetowych źródeł informacji.

 Mamy nadzieję, że tak wyposażona pracownia będzie sprzyjać samodzielnemu i kreatywnemu rozwojowi uczniów i nauczycieli.

Serdecznie dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Gminie Rawa Mazowiecka za otrzymane wsparcie.                        

                                                     Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

                                                     Szkoły Podstawowej w Pukininie

Ekopracownia 2017

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pukininie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!! Tutaj możesz zajrzeć do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Pukininie Zapraszamy! --------------->
  • |
  • Dziennik elektroniczny
Zaszyfrowany adres tej strony