plakatpng [300x217]09 październik 2017 10:14

Uwaga, konkurs!!!

 

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe z Gminy Rawa Mazowiecka do wzięcia udziału w III Gminnym Konkursie Wiedzy Religijnej o Świętych ,,Święci Pastuszkowie z Fatimy".

Konkurs przebiegać będzie dwuetapowo (etap szkolny i gminny).

Uczniowie klas I-III wykonują prace plastyczne, nt.,,Święci Pastuszkowie z Fatimy".

Uczniowie klas IV-VII biorą udział w konkursie wiedzy o wybranych świętych.

Regulamin konkursu wraz z potrzebnymi załącznikami został wysłany do szkół.

Wszelkich pytań dotyczących konkursu udziela osoba odpowiedzialna Ewa Gabryszewska-Nogaj tel.503626037.

REGULAMIN III GMINNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ O ŚWIĘTYCH
,,Święci Pastuszkowie z Fatimy”
Cele konkursu
- przypomnienie dzieciom historii objawień fatimskich w stulecie objawień
- przybliżenie uczniom postaci świętych
- wskazanie świętych dzieci jako wzór do naśladowania
Zasady konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Gminie Rawa Mazowiecka. Przebiegać będzie dwuetapowo (etap szkolny i gminny), w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I - uczniowie klas I – III
Kategoria II - uczniowie klas IV – VII
Uczniowie klas I – III wykonają prace plastyczne, nt. ,,Święci Pastuszkowie z Fatimy”.
Technika wykonywania prac, jak i ich format są dowolne. Prace powinny przedstawiać wydarzeniez życia świętych Hiacynty i Franciszka Marto, którym objawiła się Maryja.
Etap szkolny: w ramach konkursu wyłonić należy pięć najlepszych prac i przesłać do Szkoły Podstawowej
w Pukininie do dnia 27 października 2017 roku.
Etap gminny: przesłane prace zostaną ocenione i nagrodzone przez powołane jury.
Rozstrzygnięcie etapu gminnego odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 r.
Kryteria oceny:
- zgodność z tematem
- pomysłowość i kreatywność
- walory estetyczne
Prace zgłoszone do konkursu plastycznego powinny zawierać metryczkę z następującymi danymi:
- imię i nazwisko ucznia
- wiek autora, klasa
- adres placówki, numer telefonu
- imię i nazwisko nauczyciela, wychowawcy lub innej osoby prowadzącej
Uczniowie klas IV – VII wezmą udział w konkursie wiedzy o wybranych świętych.
Etap szkolny
Każda szkoła przeprowadza eliminacje w poszczególnych klasach w dniu 16 października 2017 roku, na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora. Każda szkoła wyłania trzech zwycięzców etapu
szkolnego, którzy przechodzą do etapu gminnego.
Etap gminny (finał konkursu)
Gminny etap odbędzie się 16 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Pukininie (materiały pomocnicze zostaną przesłane drogą mailową).
Niezależne jury konkursu oceni uczestników finału, którzy zostaną nagrodzeni.
Numer kontaktowy organizatora:
Szkoła Podstawowa w Pukininie
Tel. 46 814 20 67
Osoba odpowiedzialna
mgr Ewa Gabryszewska-Nogaj

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pukininie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!!
Zaszyfrowany adres tej strony