Kalendarz uroczystości, imprez i ważniejszych wydarzeń w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Pukininie

  

 Zimowa przerwa świąteczna:23-31.12.2017 r.
Ferie zimowe: 29.01.-11.02.2018 r.
wiosenna przerwa świąteczna: 29.03.-03.04.2018 r.
zakończenie roku szkolnego : 22.06.2018 r.

 

Kalendarz uroczystości, imprez, wyjazdów i ważniejszych wydarzeń w Szkole Podstawowej w Pukininie

w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Uroczystości, imprezy, wydarzenia

Forma realizacji

Organizator

Uwagi/data

WRZESIEŃ

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

wystąpienie dyrektora szkoły,

spotkania z wychowawcami w klasach

 

Dyrektor szkoły,

Wychowawcy klas

04.09.2017

2.

Wybory samorządów klasowych

Przeprowadzenie głosowania w klasach.

 

Wychowawcy klas

5-8.09.2017

3.

III Piknik Pieczonego Kartofelka

piknik, zabawy sportowo-rekreacyjne, rozgrywki sportowe

Dyscypliny sportowe:  Zbigniew Stępniak

Pomoc: pozostali nauczyciele

15.09.2017

4.

Wybory Samorządu Uczniowskiego

wg ordynacji wyborczej

Paulina Białek, Ewa Gabryszewska-Nogaj,

Wychowawcy klas

Do 15.09.2017

5.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - spotkanie
z policjantem

pogadanki dla uczniów klas I-III, IV-VII i oddziałów przedszkolnych

 

Irena Matuszyk

20.09.2017

6.

Akcja "Sprzątanie świata"

porządkowanie otoczenia szkoły

Irena Matuszyk, wychowawcy klas

19.09.2017

7.

 Grand Prix o Puchar Dyrektora Szkoły dla klas I-III

 

szkolne zawody sportowe

Zbigniew Stępniak

26.09.2017

8.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

szkolny egzamin z tabliczki mnożenia

Aneta Tylak, Małgorzata Stępniak

29.09.2017

9.

Dzień Chłopca

 

spotkania klasowe, gry i zabawy integracyjne, szkolna dyskoteka - wybory Mistera Szkoły

Opiekun SU, wychowawcy klas

28.09.2017

PAŹDZIERNIK

 

1.

 

1)Widowisko telewizyjne dla przedszkoli i klas I-III pt.: "Szewczyk Dratewka na planie filmowym"

2)Spektakl Teatru Show "Talent Show, czyli kulisy produkcji telewizyjnych" dla klas IV-VII

 

 

wyjazd do MDK-u na spektakle

 

Wychowawcy klas lub wyznaczeni nauczyciele

 

04.10.2017

 

2.

 

Uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej

 

akademia

Opiekun SU,

Elżbieta Klimczak - oprawa muzyczna

13.10.2017

 

3.

 

Pasowanie i ślubowanie uczniów klasy I

 

akademia

 

 

Dorota Ewa Supeł

 

20.10.2017

 

4.

 

Dzień Papieski

 

akademia

Renata Maciejewska,

Małgorzata Stróżyk-Łojewska

16.10.2017

 

5.

 

II Tydzień Kodowania

 

 

 

Aneta Tylak,

Paulina Białek

9-15. 10.2017

 

6.

 

Koncert muzyczny

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 22.10.2017

 

7.

 

 Grand Prix o Puchar Dyrektora Szkoły dla klas I-III

 

 

 

zawody sportowe

 

 

Zbigniew Stępniak

 

10.10.2018

 

8.

 

"Nowe szaty króla" - musical profilaktyczny

dla klas I-III

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas I-III

 

27.10.2017

 

 

LISTOPAD

 

1.

 

Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada

 

akademia

 

Renata  Maciejewska,

Oprawa muzyczna:

Paulina Białek,

Elżbieta Klimczak

 

10.11.2017

2.

Koncert muzyczny

 

 

Wszyscy nauczyciele

 22.11.2017

3.

Dzień Praw Dziecka

apel

 

Justyna Goleń,

Jagoda Ogińska

22.11.2017

4.

Spektakl "Chłopcy z Placu Broni" dla klas IV-VII

wyjazd do MDK-u na spektakl

Renata Maciejewska, wyznaczeni nauczyciele

24.11.2017

5.

Spektakl "Kamienie na szaniec" dla klas IV-VII

wyjazd do MDK-u na spektakl

Renata Maciejewska, wyznaczeni nauczyciele

29.11.2017

6.

Wieczór wróżb andrzejkowych

spotkanie andrzejkowe dla uczniów klas I-III,

zabawy andrzejkowe dla klas IV-VII

 

Opiekun SU, wychowawcy klas

30.11.2017

 

 GRUDZIEŃ

 

1.

Mikołajki w klasach

spotkania mikołajkowe w klasach w formie uzgodnionej z uczniami, wychowawcą i rodzicami

 

Wychowawcy klas

06.12.2017

2.

Szachowy Turniej Mikołajkowy

rozgrywki szachowe

Agnieszka Włostowska

 

06.12.2017

3.

Koncert muzyczny

 

Wszyscy nauczyciele

 13.12.2017

4.

Wigilia i jasełka szkolne

przedstawienie

Ewa Gabryszewska-Nogaj, Paulina Białek

22.12.2017

 

STYCZEŃ

 

1.

1)Spektakl "Skąd nasz ród?" dla klas IV-VII

 

2)Spektakl "Opowieści z naszego dzieciństwa" dla klas I-III

 

wyjazd do MDK-u na spektakl

 

wyjazd do MDK-u na spektakl

Renata Maciejewska, wyznaczeni nauczyciele

18.01.2018

 

18.01.2018

2.

Dzień Babci i Dziadka

przedstawienie dla seniorów

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

21-22.01.2018

3.

Szkolny Bal Karnawałowy - choinka

zabawa taneczna

Wychowawcy klas,

Dekoracja sali - klasa VII

26.01.2018

4.

Koncert muzyczny

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 19.01.2018

 

LUTY

 

1.

Dzień Bezpiecznego Internetu

spotkania w klasach, gazetka na korytarzu

Irena Matuszyk,

Wychowawcy klas

13.02.2018

2.

Walentynki - święto zakochanych

 

skrzynka walentynkowa

Opiekun SU

14.02.2018

3.

Walentynkowy Turniej Szachowy

szkolne rozgrywki szachowe

 

Agnieszka Włostowska

14.02.2018

4.

VII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

spotkania w klasach

Ewa Gabryszewska-Nogaj, Paulina Białek,

Renata Maciejewska

Małgorzata Stróżyk-Łojewska, wychowawcy klas I-III

19-25.

02.2018

5.

Dzień Języka Ojczystego

 

 

zabawy, gry językowe, ciekawostki dotyczące polszczyzny

Renata Maciejewska,

Małgorzata Stróżyk-Łojewska

21.02.2018

6.

Spektakl "Karolcia" dla klas I-III

 

wyjazd do MDK-u na spektakl

Wychowawcy klas I-III

21.02.2018

 

 

 

MARZEC

 

1.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

 

akademia

Zbigniew Stępniak,

Adam Stępień

08.03.2018

2.

Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Służby Zdrowia

 

akademia

Jagoda Ogińska,

Justyna Goleń

14.03.2018

3.

Pierwszy Dzień Wiosny

powitanie wiosny: gry, zabawy, konkursy, obrzęd topienia Marzanny

 

Opiekun SU, wychowawcy klas

21.03.2018

4.

Rekolekcje wielkopostne

spotkania z uczniami w klasach, wyjazd do kościoła

 

Wychowawcy klas

19-21.03.18

5.

Koncert muzyczny

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 12.03.2018

 

KWIECIEŃ

 

1.

Dzień Ziemi

akcja ekologiczna

 

Irena Matuszyk

20.04.2018

2.

Święto Konstytucji 3 Maja i Dzień Flagi RP

akademia

Renata Maciejewska;

Oprawa muzyczna: Paulina Białek, Elżbieta Klimczak

 

27.04.2018

08.05.2018

3.

Koncert muzyczny

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 18.04.2018

4.

Grand Prix o Puchar Dyrektora Szkoły dla klas I-III

 

szkolne zawody sportowe

Zbigniew Stępniak

24.04.2018

 

MAJ

 

1.

1)Spektakl "Magia teatru" dla klas IV-VII

2)Spektakl "Zaklęte granie" dla klas I-III

wyjazd do MDK-u na spektakl

wyjazd do MDK-u na spektakl

Renata Maciejewska,

Wyznaczeni nauczyciele,

Wychowawcy klas I-III

09.05.2018

2.

Mistrzostwa Szkoły w Szachach

szkolne rozgrywki szachowe

Agnieszka Włostowska

14.05.2018

3.

Dzień Matki

akademia

Nauczyciele klas I-III
i przedszkola

28.05.2018

4.

Koncert muzyczny

 

Wszyscy nauczyciele

 17.05.2018

5.

Rajd Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej

 

 

wyjazd do Puszczy Bolimowskiej

Irena Matuszyk, opiekunowie grup

Maj/czerwiec 2018

 

6.

 

Grand Prix o Puchar Dyrektora Szkoły dla klas I-III

 

szkolne zawody sportowe

 

Zbigniew Stępniak

 

22.05.2018

 

CZERWIEC

 

 

1.

 

 

Dzień Dziecka:

Dzień Języków Obcych, Dzień Sportu

 

gry, zabawy, rozgrywki sportowe

konkursy językowe, zabawy sportowo- rekreacyjne, pokazy taneczne

 

Wychowawcy, nauczyciele wf-u,

Agnieszka Włostowska

Jagoda Ogińska

 

01.06.2018

 

 

2.

III Gminna Spartakiada Małych Mistrzów

gminne zawody sportowe dla klas  I-III

Jagoda Ogińska, Zbigniew Stępniak, nauczyciele klas I-III

08.06.2018

 

 

 

3.

Bezpieczne wakacje - spotkanie z policjantem

pogadanka o bezpieczeństwie podczas wakacji

Irena Matuszyk
 i  wychowawcy klas

Ostatni tydzień roku szkolnego

 

4.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

akademia

Dyrektor szkoły, Małgorzata Stępniak,

Opiekun SU

Wychowawcy klas

22.06.2018

5.

Koncert

 

 

Wszyscy nauczyciele

08.06.2018

 

ZARZĄDZENIE Nr 12/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pukininie

z dnia 29.09.2017 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczo-wychowawczych

w roku szkolnym 2017/2018


Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zważywszy na warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły Podstawowej w Pukininie

ustalam

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1. 26 stycznia 2018 r. - piątek - (szkolna zabawa choinkowa)

2. 30 kwietnia 2018 r. - poniedziałek - (przed 1 maja)

3. 2 maja 2018 r. środa - (między 1 i 3 maja)

4. 4 maja 2018 r. - piątek - (dzień po 3 maja)

5. 1 czerwca 2018 r. - piątek - (Dzień po Bożym Ciele)


1. Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów oraz ich rodziców/opiekunów o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

2. Zobowiązuję wychowawców klas, aby z tygodniowym wyprzedzeniem poinformowali uczniów oraz ich rodziców/opiekunów
o zaplanowanych zajęciach opiekuńczych dla uczniów klas I - VII w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

Lilla Błaszczyk 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pukininie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!!
Zaszyfrowany adres tej strony