KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

3.

Ferie zimowe

11 lutego – 24 lutego 2019 r.

4.

Egzamin ósmoklasisty

15 – 17 kwietnia 2019 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 26 kwietnia 2019 r.

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zważywszy na warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły Podstawowej w Pukininie)


 

1.

02.11.2018 r. – dzień po 01.11.2018 r.

2.

17.12.2018 r. – szkolne jasełka

3.

04.01.2019 r. – szkolna choinka

4.

02.05.2019 r. – dzień po 1 maja

5.

03.06.2019 r. – Dzień Dziecka

Kalendarz uroczystości szkolnych

L.p.

Uroczystości

Terminy

1.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego

IX

2.

Program na dobry start- dni kultury i sportu

IX

3.

Grand Prix w biegach dla klas I-III o Puchar Dyrektora Szkoły

X, IV, V

4.

Tydzień kodowania

X

5.

Dzień Edukacji Narodowej/Ślubowanie klasy I

12 X

6.

Uroczyste oddanie budynku szkoły

XI/XII

7.

100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości – niepodległościowy turniej szachowy

9 XI

8.

Andrzejki- zabawa

29 XI

9.

Jasełka szkolne – spotkanie integracyjne

17 XII

10.

Zabawa karnawałowa

4 I

11.

Niedziela z Babcią i Dziadkiem

27 I

12.

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

II

13.

Dzień Kobiet

III

14.

Dzień Odkrywania Talentów

III

15.

Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Służby Zdrowia- apel

III

16.

Dzień Ziemi-apel

IV

17.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

30 IV

18.

Święto Rodziny/ Dzień Sportu/ Dzień Języków Obcych

24 V

19.

III Gminna Spartakiada Małych Mistrzów

VI

20.

Zakończenie roku szkolnego- pożegnanie klasy ósmej

21 VI

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pukininie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!!
Zaszyfrowany adres tej strony