Uchwała  Nr 1/2017/2018

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej w Pukininie

z dnia 15.09.2017 r.

 o wyborze Prezydium Rady Rodziców

 

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców i art. 84 ust.7 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

 

§1

 

Rada Rodziców powołała w wyniku głosowania Prezydium Rady Rodziców w składzie:

 

Przewodniczący Rady Rodziców – Sławomir Marud

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – Małgorzata Siudzińska

 

Skarbnik Rady Rodziców – Paulina Gutkowska

 

Sekretarz Rady Rodziców – Aneta Misztal

 

          

                                                                                    

 

 


Uchwała  Nr 2/2017/2018

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej w Pukininie

z dnia 15.09.2017 r.

 o wyborze Prezydium Rady Rodziców

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców i art. 84 ust.7 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

§1

Rada Rodziców powołała w wyniku jawnego głosowania Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodnicząca – Lidia Kaczyńska

Zastępca Przewodniczącej -  Magdalena Haraszna

Sekretarz Anna Siudzińska

 

                                                                                              Zastępca Przewodniczącego

                                                                                                          Rady Rodziców

                                                                                                   Małgorzata Siudzińska

 

 

Uchwała  Nr 3/2017/2018

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej w Pukininie

z dnia 15.09.2017 r.

 w sprawie uchwalenia wysokości dobrowolnej składki wnoszonej przez rodziców i prawnych opiekunów na rzecz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pukininie na rok szkolny 2017/2018

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców i art. 84 ust.7 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) Rada Rodziców postanawia:

§1

Uchwalić zasady wnoszenia dobrowolnej składki dokonywanej przez rodziców i prawnych opiekunów dziecka następująco:

  1. Wysokość składki ma wynosić  – 4,00 zł miesięcznie, tj. 40,00 zł – na cały rok szkolny.
  2. Składkę wnosi rodzic niezależnie od liczby dzieci uczących się w naszej szkole.
  1. Wysokość składki obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.
  2. Jeżeli za wszystkie dzieci z danej klasy składka zostanie uiszczona w terminie do 15 listopada 2017, wówczas połowa wartości składki zostaje zwrócona do dyspozycji trójki klasowej.

§.2

     Zasady wydatkowania funduszy określa plan finansowy uchwalany na każdy rok szkolny oraz Regulamin Rady Rodziców.

 

                                                                                              Zastępca Przewodniczącego

                                                                                                          Rady Rodziców

                                                                                                   Małgorzata Siudzińska

 

Uchwała  Nr 4/2017/2018

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej w Pukininie

z dnia 28.09.2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców i art. 84 ust.7 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) Rada Rodziców postanawia:

 

§1

Rada Rodziców przyjęła Regulamin Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018.

§ 2

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pukininie na rok 2017/2018 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              Zastępca Przewodniczącego

                                                                                                          Rady Rodziców

                                                                                                   Małgorzata Siudzińska

 

Uchwała  Nr 5/2017/2018

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej w Pukininie

z dnia 28.09.2017 r.

 

w sprawie uchwalenia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2017/2018

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców i art. 84 ust.7 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) Rada Rodziców postanawia:

§1

W porozumieniu z Radą Pedagogiczną Rada Rodziców postanawia przyjąć Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2017/2018.

 

                                                                                              Zastępca Przewodniczącego

                                                                                                          Rady Rodziców

                                                                                                   Małgorzata Siudzińska

 

Uchwała  Nr 6/2017/2018

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej w Pukininie

z dnia 28.09.2017 r.

w sprawie wyboru firmy ubezpieczeniowej ubezpieczającej dzieci w roku szkolnym 2017/2018

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców i art. 84 ust.7 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) Rada Rodziców postanawia:

§1

Wybrać firmę INTER RISK jako firmę ubezpieczającą dzieci w roku szkolnym 2017/2018.

§2

            „Ogólne Warunki Ubezpieczenia” stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

                                                                                              Zastępca Przewodniczącego

                                                                                                          Rady Rodziców

                                                                                                   Małgorzata Siudzińska

 

Uchwała  Nr 7/2017/2018

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej w Pukininie

z dnia 03.10.2017 r.

o przyjęciu sprawozdania finansowego złożonego przez Komisję Rewizyjną za rok szkolny 2016/2017.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców i art. 84 ust.7 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) Rada Rodziców postanawia:

 

§1

Przyjąć złożone przez Komisję Rewizyjną sprawozdanie ze stanu finansów Rady Rodziców na koniec roku szkolnego 2016/2017

§2

 

            Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                                                              Zastępca Przewodniczącego

                                                                                                          Rady Rodziców

                                                                                                   Małgorzata Siudzińska

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pukininie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!! Tutaj możesz zajrzeć do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Pukininie Zapraszamy! --------------->
  • |
  • Dziennik elektroniczny
Zaszyfrowany adres tej strony