Plan pracy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Pukininie 

w roku szkolnym 2017/2018

 

Zadania

Sposób realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

I. Organizacja

pracy Rady

Rodziców.

 

1. Wybory do Rady Rodziców.

 

wrzesień

Wychowawcy

Dyrektor Szkoły

 

2. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców.

listopad

Przewodnicząca

Rady Rodziców

 

3. Przedstawienie planu finansowego.

listopad

Przewodnicząca

Rady Rodziców

 

4. Spotkania Rady Rodziców.

wg potrzeb

Przewodniczący Rady Rodziców,

Dyrektor Szkoły

II. Współpraca

z Radą

Pedagogiczną.

 

1. Zgłaszanie oczekiwań i propozycji rodziców do planów pracy szkoły.

wrzesień

Przewodnicząca

Rady Rodziców

 

2. Opracowanie oraz zatwierdzenie programu wychowawczego i programu profilaktyki.

do 30 września

Przewodnicząca

Rady Rodziców

 

 3. Opiniowanie planów pracy szkoły.

cały rok

Wychowawcy klas

Rady Oddziałowe

 

4. Udział rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych.

cały rok

Wychowawcy klas

III. Udział

Rodziców w pracach

organizacyjnych

szkoły.

 

1. Drobne prace remontowe w szkole i na jej terenie.

w miarę potrzeb

cały rok

Rada Rodziców

Rodzice

 

2. Udział rodziców w pozyskiwaniu środków finansowych.

cały rok

Prezydium Rady Rodziców

 

3. Pozyskiwanie sponsorów na potrzeby i działalność szkoły.

cały rok

Rada Rodziców

Rady Oddziałowe

 

4. Opieka nad uczniami w czasie trwania imprez i wycieczek szkolnych.

według kalendarza imprez

Rada Rodziców

Rady Oddziałowe Rodzice uczniów

5. Organizacja imprez szkolnych.

wg kalendarza uroczystości

Prezydium Rady Rodziców

 

6. Pomoc w organizowaniu sprzedaży książek używanych i nowych.

czerwiec

Prezydium Rady Rodziców

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pukininie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY!!! Tutaj możesz zajrzeć do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej w Pukininie Zapraszamy! --------------->
  • |
  • Dziennik elektroniczny
Zaszyfrowany adres tej strony